موسسه پراش

خدمت به جامعه دانشگاهی، آرمان ماست

Pubaccess Pubaccess Pubaccess

کارت هدیه

موسسه پراش

P u b a c c e s s . i r

اطلاع رسانی

کارت هدیه موسسه پراش
موسسه پراش به منظور ارتقای خدمات خود کارت های زیر را به عنوان هدیه در نظر گرفته است.

giftcard

کارت هدیه ارزی


giftcard

این کارت توسط بانک ها صادر می شود و دارندگان آن می توانند به میزان اعتبار کارت از طریق وب یا حضوری اقدام به خرید یا پرداخت هزینه های خود، نظیر اشتراک شخصی مجلات، خرید کتاب، حق عضویت در مجامع بین المللی، هزینه شرکت در گردهمایی ها نمایند.

کارت هدیه برای استفاده از خدمات موسسه پراش

کارت هدیه برای استفاده از سرویس اشتراک ابری

دارندگان این کارت می توانند از طریق کدی که بر روی کارت درج شده و به میزان اعتباری که برای آن منظور شده از نشریات مورد نظر خود به طور رایگان استفاده کنند.

کارت هدیه شرکت های بزرگ


giftcard

کارت هدیه ریالی

کارتی است که به درخواست موسسه پراش توسط بانک صادر شده و دریافت کننده آن می تواند مانند سایر کارت بانک ها از آن استفاده کند.

giftcard

موسسه پراش

موسسه پراش سی ساله شد.

سی سال تلاش، نشیب و فراز، تلخ و شیرین بسیار آن را چون کوه مقاوم نمود. تمام توانش را برای مقابله با طوفان های سهمگین کاری و مالی بکار برد و از درهای بسته نهراسید.
اینک با افتخار سی سالگیش را با نگاهی مثبت به آینده ای پر ثمر پشت سر می گذارد و امیدوار است شکوفه های نهال امیدش به بار نشیند و درهای موفقیت یکی بعد از دیگری به روی آرمان هایش گشوده شوند.

موسسه پراش
شناسه ملی : 10100220785
کد اقتصادی: 7978-1938-4111
اقامتگاه قانونی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت شرقی، خیابان شهید حمید صدر، پلاک 10
کد پستی: 35911-15977
تلفن: 88922500
پست الکترونیک: marketing@pubaccess.ir