P u b a c c e s s . i r

پیامی برای انجمن های علمی و صنفی
پیام ما در مورد امکان دسترسی آنلاین اعضای انجمن به نشریات تخصصی مورد نیازشان را به اطلاع آنان برسانید و با مشارکت در ارائه این خدمت، هم رسالتی را که در افزایش سطح آگاهی و بروز رسانی اطلاعات علمی، فنی و تخصصی اعضای انجمن خود دارید به انجام برسانید و هم در درآمدزایی مشارکت کنید.
کافی است مشخصات نشریات مورد نیاز اعضایتان را از طریق فرم درخواستی که تهیه شده به ما اعلام کنید و فعال شدن آنها را بر روی سایت به اطلاع اعضا برسانید تا آنها بتوانند از این مسیر به نشریه مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.