P u b a c c e s s . i r

cloud subscription چیست؟
cloud subscription یعنی پرداخت به نسبت استفاده، یعنی اشتراک مقرون به صرفه نشریات،یعنی برای استفاده از برخی نشریات لازم نیست حق اشتراک مقطوع سالیانه را بپردازید بلکه به نسبت میزان استفاده از آن که می تواند یک بار یا یک ویا چند روز در سال باشد هزینه آن را پرداخت نمائید .کافی است در سامانه pubaccess.ir حسابی باز کنید و مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به آن واریز کنید. هر بار که از نشریه ای استفاده می کنیدمبلغی که بابت استفاده آن در نظر گرفته شده از پیش پرداخت شما کسر می شود و به این ترتیب می توانید با خیال آسوده تنها در روزهایی که نیاز دارید به نشریه دسترسی پیدا کنید و در پرداخت هزینه اشتراک هم صرفه جویی کنید.

NEJM