P u b a c c e s s . i r

مشارکت در آگاهی رسانی
اگر نشریه ای را به صورت آنلاین مشترک هستید یا کتابی را به صورت آنلاین مطالعه کرده اید که می تواند نقشی سازنده در پیشبرد دانش و تبحر هم رشته ای های شما بازی کند و یا نوآوری هائی را مطرح می کند که حاوی نکات کلیدی در اعتلای فرهنگ و دانش فنی - حرفه ای می باشد، دیدگاه علمی یا انتقادی خود را در باره آن یا بخش های مهم و جالب آن با علاقمندان در این سایت به اشتراک بگذارید تا به این ترتیب سهم موثری در رسالت آگاهی رسانی علمی داشته باشید. ما با اشتیاق منتظر دریافت نظرات و ارزیابی های شما و انعکاس دیدگاه هایتان هستیم.
NEJM