موسسه پراش

nejm

سامانه دسترسی آنلاین به نشریات علمی لاتین

P u b a c c e s s . i r

The New England Journal of Medicine

اطلاعات کتابشناختی
The New England Journal of Medicine

1533-4406

Massachusetts Medical Society

weekly

موسسه پراش

هزینه دسترسی ابری

با نام کاربری و رمز عبوری که به شما اختصاص داده می شود می توانید از متن کامل مقالات و سایر اطلاعات نشریه استفاده کنید

روزانه: 15000 ریالهزینه دسترسی آنلاین یک ساله

با نام کاربری و رمز عبوری که به شما اختصاص داده می شود می توانید از متن کامل مقالات و سایر اطلاعات نشریه استفاده کنید

یک سال: 720000
موسسه پراش


هدف موسسه پراش دسترسی سریع و آسان کاربران به متن کامل مقالات علمی است.

موسسه پراش

شناسه ملی : 10100220785
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از زرتشت شرقی، خیابان شهید حمید صدر، پلاک 10
تلفن: 88922500